Loading...

ArkitekturAPE arkitektur är också vår rättighet att skapa vår omgivning. Tyvärr har mycket kunskap gått förlorad och Architecture as Progressive Entertainment är vår plattform för gemensam folkbildning att varsebli konsten att nyttja vår rättighet.
Torekov Nästan varje lyckat projekt leder till fler och nu skall ännu en nybyggnation i Båstad ta form. Som belöning och med det nu befintliga huset i området som utgångspunkt har vi denna gång en fri tolkning som start och programmet får sättas allt efter projektets gång, mycket spännande.

Båstad ETT PROJEKT DÄR OMGIVNINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR VAR EN STARK PÅLANDSVIND och samtidigt en FANTASTISK UTSIKT MOT HORISONTEN. BYGGNATIONEN ÄR INDELAD I TRE ZONER. FÖRST EN RELATIVT SLUTEN SIDA MOT VÄGEN SOM SEN ÖPPNAR SIG MED NYA VYER MOT NORR OCH SÖDER MEDAN RESAN NER MOT HAVET FORTSÄTTER PRECIS SOM HEDEN SAKTA SLUTTAr mot havet. Poolen fick till stor del vara i lä på en halvöppen uteplats byggnadsdelarna emellan.

DELLEN VI RITAR HUS FÖR EN SKOGS-SLÄNT VID DELLENSJÖN, EN OAS I HÄLSNINGLAND TRE TIMMAR FRÅN STOCKHOLM. ETT TRETTIOTAL TOMTER MELLAN SKOGSBRYN OCH BADSTRAND MED DE BLÅ BERGEN SOM HORISONT. TACKSAMT LÄGE DÄR VI BÖRLJAR I SOUTERRÄNG DÅ HUSET AUTOMATISKT FÅR ETT SJÄLVKLART OCH NATURLIGT FÖRHÅLLANDE TILL SIN OMGIVNING.

SKISS PÅ EN NYBYGGNATION DÄR VI FÖRSÖKER FÅ UT SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT I ETT PLAN OCH ÅTERANVÄNDA EN BEFINTLIG KÄLLARE. TVÅ tongivande TEGELVOLYMER och DÄR EMELLAN för DELADE FUNKTIONER I ENDAST TRÄ OCH GLAS.

Stockholm stadsplanering är ett ämne som sakta men säkert får fler deltagare både på gatan och vid skissborden. bild 1 är från ett förslag om hur vi skall exploatera vår stad efter dess egentliga behov och samtidigt skapa liv i det offentliga rummet. bild 2 är från ett evenemang vi höll under sankt eriksbron 'festival au desert in exile' med live musik från mali tillsammans med våra lokala förmågor. bild 3 är våra klara-skrapor som idag inte nyttjas som dom var tänkta men besitter potential att ge mer liv i vår stadskärna. vårt förslag var att göra dem till stockholm universitets filial. en plats för studerande att dygnet runt kunna leva och studera. Vi tror på stadens egna urbana dragningskraft och att stadsplanering till stor del handlar om att möjliggöra integration för stadens invånare.

Resarö EN NYBYGGNATION DÄR VI BYGGER IHOP FYRA “ATTEFALLS”-VOLYMER TILL ETT ENFAMILJSHUS. TANKEN ÄR ATT KUNNA JÄMFÖRA BÅDE EKONOMI OCH UPPLEVELSE MELLAN FRISTÅENDE HUS OCH LÄGENHET. VI LEVER I EN FÖRÄNDERLIG TID OCH SKILLNADEN I VAD MAN DELS FÅR PER KVADRATETER OCH ÄVEN VAD MAN EGENTLIGEN HAR BEHOV AV ÄR EN HÖGST VÄSENTLIG KUNSKAP.

vaxholm en nybyggnation som verkligen handlade om att se tomtens unika förutsättningar. vi sänkte ned huset i marken och använda flyttmassan för att beskära utsikten.

TÄBY ETT SKRÄDDARSYTT ENFAMILJSHUS I TVÅ VÅNINGAR MED KVADRATISK BAS.

danderyd UPPDRAGET ÄR ATT OMFORMATERA OCH UPPDATERA SVERIGES VANLIGASTE HUS. VI BYTER UT BEFINTLIGA TRÄFÖNSTER TILL ALUMINIUM OCH LÅTER DE FLESTA FÖNSTER NU FÅ GÅ HELA VÄGEN NER TILL GOLV. AVSKILDHET SKAPAR VI GENOM ATT GE GAVLARNA ETT YTTERLIGGARE DJUP PÅ EN HALV METER BOCKAD STRECKMETALL SOM ETT FASADTILLÄGG ÄNDA UT TILL TAKSPRÅNG I BÅDA RIKTNINGAR. INREDNING GÖRS STEG FÖR STEG FÖR ATT SYNKRONISERA MED FAMILJ OCH DESS NYA HEM.

värmdö ombyggnation av fritidshus där en nära kopplingen till omgivning skedde med hjälp av skjutdörrspartier i glas och ett större skärmtak som förenar inne och ute både visuellt och praktiskt.

BRO ETT NYTT UPPDRAG ATT FÅ HUS FRÅN 70 TALET ATT FUNGERA IDAG. ÄVEN DENNA GÅNG ENKELT ATT ANVÄNDA BEFINTLIG KONSTRUKTION VID NY RUMSFUNKTIONER OCH DÅ SKAPA ETT BÄTTRE FLÖDE I HUSET. EXTERIÖRT FLYTTADE VI FRAM KLIMATZON I FRÄMRE GAVEL OCH ÅTERSKAPADE DET FÖRLORADE DJUPET MED ETT FRISTÅENDE UTERUM.

Designhyloc en hyllserie eller "vuxen-lego" som någon kallade den. Första serien gjordes av återvunnet byggspill.

Möbelserier görs på beställning och detta är ett arbetsbord som är höj och sänkbart med ett lätt fingertryck.

ELDSTAD ÄR EN VIKTIG FUNKTION I ETT HUS UR MÅNGA PERSPEKTIV. I DETTA FALL ÄR DET EN CENTRAL PUNKT MED FLERA FUNKTIONER RUNT OMKRING. JUST DÄRFÖR HAR VI VALT ATT ARBETA MED EN RÖRELSE I FORMEN TILL SKILLNAD FRÅN HUSET SOM BESTÅR AV FEM förskjutna men paralella REKTANGULÄRA VOLYMER. då materialval är så avgörande och samtidigt beroende på sin omgivning så visar vi nedan både modellen med och utan ytskikt.

Mandram.com ritade en kollektion kläder 1999

KonstGalleri 66 har sin plats i stadens tomrum och går att följa här. '8 fotografer 8 bilder' var en utställning vi gjorde under st eriksbron våren 2008. var och en fick välja en bild MAN vurmade extra för men som inte hade funnit sin plats kommersiellt.

Atlasmuren ett av stadens sk “voids” som förändrat skepnad när man minst anat det. Det var helt enkelt ett utrymme för den fria konsten vägg i vägg med vår studio. läs mer och följ, se press

Press


Stockholmsskribent som infödd minoritet följer jag Stockholm med kärlek men också med en arkitekts kritiska öga. Följ mina inlägg här STOCKHOLM DIREKT

c/0 kungsholmen #4 2014 7

Kontakt